Gmail đã xếp hàng và không thành công- Thông báo lỗi trong Android

Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào bạn có thể giải quyết vấn đề Gmail được xếp hàng đợi và không thành công này trong Android của bạn. Hãy lấy nó!