Apple đã phát hành iOS 13 Public beta 4, Cách nâng cấp ngay!

Apple hôm nay đã bắt đầu cung cấp phiên bản beta Công khai 4 của iOS 13 mới. Phiên bản cuối cùng của iOS 13 mới sẽ chỉ ra mắt vào tháng 9, cùng với việc phát hành iPhone mới. Tuy nhiên, người dùng có thể thử nhiều tính năng mới ngay bây giờ, cho phép họ chia sẻ kinh nghiệm của họ với công ty. Tìm thấy