Apple phát hành ios 9.2.1 beta 2 - Người thử nghiệm beta công khai

Apple đã phát hành iOS 9.2.1 beta 2 được cập nhật cho các nhà phát triển và cả những người thử nghiệm beta công khai cho mục đích thử nghiệm. Gần ba tuần sau khi gieo bản beta đầu tiên và gần một tháng sau khi phát hành công khai iOS 9.2 và iOS 9.2 này, bản cập nhật lớn thứ hai cho iOS 9. Đã giới thiệu một danh sách dài