Cách ngắt kết nối thiết bị Bluetooth khỏi iPhone hoặc iPad của chúng tôi

Ngày càng có nhiều thiết bị kết nối qua Bluetooth với các thiết bị của chúng tôi. Trong nhiều năm, đã có tai nghe với công nghệ này, thiết bị đeo tay hoạt động hoặc loa di động. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Apple Watch và AirPod, cũng như việc loại bỏ cổng giắc cắm, Bluetooth gần như luôn được kích hoạt. Vì một số thiết bị và phụ kiện yêu cầu ngắt kết nối hoàn toàn