CPU của tôi có bao nhiêu lõi? Hướng dẫn cho tất cả hệ điều hành

CPU là đơn vị chính của PC cho dù bạn đang sử dụng Mac hay Android. Nó thực hiện tất cả các tác vụ khi bạn đang chơi game hoặc chỉ duyệt web. Nếu là của bạn....