Cách tắt Chế độ ẩn danh trong Windows và MacOS

Nếu bạn muốn ngăn việc sử dụng chế độ Ẩn danh trong Trình duyệt web Google Chrome. xem turorial của chúng tôi để biết cách Tắt Chế độ ẩn danh.